Алкохолни пијалоци

Пива
Скопско 0,33..............................................................100 денари
Хајнекен 0,33.............................................................150 денари
Вино
Црвено 0,187..............................................................120 денари
Бело 0,187.................................................................120 денари

Бадел Бренди 0,05.......................................................80 денари
Кампари 0,05............................................................140 денари
Гордонс 0,05..............................................................130 денари
Финландија 0,05.......................................................140 денари
Јегермајстер 0,05.....................................................130 денари
Џони Вокер Ред лабел 0,05..........................................150 денари
Џејмисон 0,05...........................................................150 денари
Џек Даниелс 0,05........................................................240 денари